Nemzeti Digitalizációs Stratégia támogatása

A digitalizáció evangelizációjának és az NDS keretstratégia megvalósításának MMI oldali támogatása

A Mind Mate Inspiration közösség kiemelten üdvözli és támogatja az NDS stratégia létrejöttét, a benne foglalt 2021-2030 céljainak teljesítését, hazai megvalósítását.

A digitalizáció fogalmi rendszerének értelmezésével/meghatározásával, a potenciális megoldások elemzésével és javaslatainak kidolgozásával, a vállalkozások megfelelő üzleti modelljének digitalizált működésre történő átalakításával és a jelenlegi modellek kiegészítésével, valamint az NDS 4 fő pillére közül, elsősorban a Digitális készségek fejlesztése révén kívánunk a kompetenciáinkkal hozzájárulni a 10 évet felölelő Nemzeti Digitalizációs Stratégia (NDS) sikeréhez.

A digitalizáció és az infokommunikációs megoldások előfeltételeinek biztosításában a következő területeken működünk közre:

  • az infrastruktúra és a célzott digitális megoldások példáinak, kialakításának és üzleti felhasználásának segítése;
  • a szükséges kompetenciák fejlesztése
  • a szereplők motiváltsága a felhasználásra
  • a vezetők transzformációs és szervezetfejlesztési, gazdaságfejlesztési és az SzKKE-vel együttműködve az új EFQM kiválósági modellre épülő módszertanokkal történő támogatása
  • a támogató szabályozói környezet kialakításának segítése
  • a gyors változásokból adódó inkommenzurábilitás (összemérhetetlenség, összehasonlíthatatlanság) hatásainak csökkentése.

Az MMI szerint az egyik legnagyobb kihívás, hogy a digitalizáció és Digitális Transzformáció okozta gyors változások miatt nő az inkummenzurábilitás, mivel az egyes szegmensek tervezése és  mérése közben megváltozhatnak a környezeti körülmények. Ennek legjobb megelőzése a tudatos tervezés és a megfelelő virtualizáció (egységes elemekből, azonos szinten történő struktúrálás, akár adat- vagy folyamatszegmentálás).

Az NDS keretstratégia elérhetősége: Nemzeti Digitalizációs Stratégia 2021-2030

Az MMI kapcsolódó írása a digitalizáció és kapcsolódó fogalmak értelmezésével kapcsolatosan: Digitalizáció és Digitális Transzformáció!

Részletek a kapcsolódó írásunkból/definícióinkból:

  • "Egy virtualizáció (azaz egy éppen kiválasztott szinten definiált és egységesített elemekből értelmezett struktúrálás) épp attól hatékony, hogyha mindent a számunkra éppen szükséges felbontási szinten tudunk kezelni egy-egy adott funkcióhoz illeszkedően. Ezért a digitalizáció legfontosabb szempontja az, hogy megtaláljuk az adott igényhez/funkcióhoz/folyamathoz legjobban illeszkedő felbontást és értelmezni, majd optimálni tudjuk az egyes szegmensek közötti kapcsolatokat, átmeneteket."
  • "A Digitális Transzformáció (DX) pedig már egy olyan rendszerbeli vagy vállalati szegmensbeli átalakulást jelent, amely során az optimális üzleti modell és információ-felhasználás érdekében struktúráljuk az információt, azaz ennek során általában folyamatokat digitalizálunk és virtualizálunk. Ez leggyakrabb előnyként a végfelhasználók érdekében történő szolgáltatások fokozott egyéni testre szabhatóságát eredményezi, így a felhasználók maguk válogathatnak össze egy szolgáltatási struktúrát/terméket a szegmentált elemekből."
  • "Mivel az IT (Információs Technológia) már az értelmezett jelekkel (értsd: információ) foglalkozik, így véleményem szerint megkülönböztethetnénk manapság akár egy új területet, amely speciálisan ún. Káosz Átalakító és Értelmező Technológiákkal (Chaos Understanding Technologies) foglalkozik (legyen: KÁT vagy angolul: CUT). Ebben a folyamatban jelfeldolgozó, adatmodellező és üzleti analitikai megoldások ötvözése szükséges a még ismeretlen tartalmú jelek (pl. érkező Big Data és IoT jellegű tartalmak) megfelelő információkká alakításához és digitizálásához, amivel az IT rendszerünk és szemléletünk már képes elboldogulni."
  • "Napjaink egyik legnagyobb feloldandó ellentmondásai közé tartozik, hogy miközben nő a digitalizáció és egyre több a digitális transzformáció, ami segít az adatok és folyamatok értelmezésében, jobb felhasználásában, addig még gyakoribb a gyors változásokból adódó inkommenzurábilitás (két terület összemérhetetlensége, összehasonlíthatatlansága), mivel az egyes szegmensek beérkezése/mérése közben megváltozhatnak az értelmezési tartományok és környezeti körülmények."

Csatlakozz hozzánk!

Kérdezz az életeddel, munkáddal vagy lelki fejlődéseddel kapcsolatban és találj mentorodra!
Segíts tapasztalatoddal, gondolataiddal és járulj hozzá a közösségi gondolkodáshoz!