Rólunk

A Mind Mate Inspiration közösség
jövőképe / küldetése / ambíciói

Jövőkép (Vision)

Milyennek képzeljük az elérendő jövőt az MMI számára:

 • Az MMI egy inspirációt nyújtó, nyitott, széles körben ismert, szakmailag elismert, tudásplatformként elérhető közösség.
 • Sokunknak a megújulni vágyók közössége is egyben. Egyének és vállalatok új irányainak, transzformációjának támogatásában és értékszemléleteinek alakításában veszünk részt
 • Olyan tudásböngésző alternatíva és evangelizációs megoldás vagyunk, amely nemcsak a keresést valósítja meg, hanem kapcsolódó lehetőségeket ajánl fel, illetve témafelelősök révén inspirál a témával kapcsolatosan. Segítünk eligazodni egy-egy adott szakterületen. Napjaink meghatározó témáival és azok MMI által megfogalmazott szemléleteivel, tudássá formálásával foglalkozunk.
 • Témafelelősök hálózatba kötése és egymás iránti elkötelezett támogatása révén a tudás és a külön tartalmi, strukturálási dimenzióinak innovatív összekapcsolása megvalósul.

Küldetés (Mission)

Digitális Transzformáció terén: egyének és önkormányzatok, szervezetek, valamint vállalatok támogatása az infokommunikációs (ICT) megoldási területen az új fogalmi rendszerek és megoldások megismertetéséhez, a lehetőségek előnyeinek egyéni/üzleti képességekbe építéséhez, annak érdekében, hogy e szemléletek és technikák segítségével folyamatosan megújuljanak és újrastruktúrálva a kompetenciáikat új üzleti lehetőségeket vagy hatékonyságot érhessenek el egy a világ 2.0 helyzetet teremtő általánosan zajló jóléti és jólléti transzformáció építése közben/annak következtében.

Mesterséges Intelligencia terén a fogalmi körének és megoldási lehetőségeinek megismertetése (evangelizációja) egyének, szervezetek és vállalatok számára, akár más szervezetekkel együttműködve, annak érdekében, hogy ezen megoldások felhasználási lehetőségei és mindennapokat támogató használata minél több ember és szervezet számára felismerhető, tudatos, szabályozott, etikus és bizalmon alapuló legyen. Ezen fejlődés révén, az 1-2 évtizeden belül bekövetkező szingularitásra a folyamatos tanulás szemléletével és az ember-gép kapcsolatban bekövetkező változásokat és bizonytalanságokat kezelő pszichológiai megerősítés által "kéz a kézben" fel tudjanak készülni.

Fenntarthatóság terén a világban zajló jelentős (transzformációs) változások felismerésének, gyors beavatkozási lehetőségeinek, reziliencia képességeinek, érintettségi szintjeinek elemzése, szemléleteinek és megoldásainak támogatása egyének, társadalmi szervezetek, önkormányzatok és vállalkozások számára, a környezet megóvása és hosszú távon is elérhető életfeltételeinek és működési képességének fenntartása érdekében.

Startup/KKV fejlesztés terén az induló, illetve kis- és közép-vállalatok (KKV) támogatása (inkubátor) a szervezeti felépítés és innováció-támogatás, valamint a partneri ökoszisztéma kiépítésének területein, annak érdekében, hogy egyre több olyan vállalkozás épüljön fel Magyarországon, amely korszerű munkakörnyezeteket és munkahelyeket teremt, felelős és fenntartható üzleti modellben működik és hosszú távú elköteleződést nyújt munkavállalóinak, partnereinek egyaránt.

Jellemző tevékenységek, amelyek leginkább elősegítik a jövőkép megvalósítását:

 • A közösségi gondolkodás (és a közösségi és egyéni érdekek és stratégiák összehangolásával elérhető Nash-egyensúlyra törekvés) révén a szakmaiság, a tudáscentrikusság és az egymást támogató direkt/indirekt pozitív visszacsatolás (reciprocitás) és adni tudás képességek kiépítése a kölcsönösen előnyös (win-win együttműködési) szemléletek alkalmazásával történik a sikeresség, hitelesség és bizalom felépítésével a felhasználók felé.
 • Bővíthető témakategóriák révén hasznos tartalom építése az egyéni és vállalati fejlődés, valamint folyamatos továbbfejlesztés biztosításához, a transzformációs átalakulás támogatásához.
 • Mesterelme (Mastermind) csoport, szakmai együttműködés és közös gondolkodás, tudásmegosztás biztosítása a mentorok számára.
 • Partnereink számára egy forrásból elérhető sokrétű tudás és támogatás biztosítása, például Chief Technology Officer, Chief Sustainability Officer, Chief Innovation Officer, Interim menedzsment tapasztalatokkal az üzleti megoldástervezés, szolgáltatás-fejlesztés, termékportfolió kialakítás, értékesítési csatorna kezelés, jövőtudatos pozícionálás és fenntarthatóság szempontokból.

Célrendszer (SMART célok)

Specifikus, Mérhető, Ambíciózus, Realisztikus, Tervezhető (S.M.A.R.T.) céljaink évente:

 • Évi min. 6 alkalommal történő megjelenés MMI rendezvényeken a küldetésünk és céljaink, támogatási példákon keresztül történő bemutatására, népszerűsítésére.
 • Az MMI mentorok egyéni arculatának és témáinak összehangolása az MMI célokkal, egymás üzeneteinek erősítése és a közösségbe beleadott tartalmi részek MMI honlapon történő rendszeres publikációja (Aranyoldalak folyamatos tudásépítése).
 • Évente 6-10 féle új dimenzió (pl. Jövőtudatos gondolkodás – CSR 2.0, Fenntarthatósági célok támogatása, World 2.0 jellegű közösségi támogatás, Gazdaságfejlesztés, Pozitív életérzés építése, stb.) és többféle témalehetőség biztosítása a tudásplatformokon (MMI honlap és Workplace csop.).
 • Min. 20+ regisztrált mentor elérése a honlapunkon Aranyoldalak jelleggel az MMI célokat és a saját szakterületeiket egyaránt felvállalva, partnereket találva az MMI sikeréhez.

Alapelvek, szemléletek, mESTERELME CSOPORT

 • A Mind Mate Inspiration (MMI) egy szakmai közösség, amelynek tematikus csoportjai vannak.
 • A "Siker törvénye", ahogy Napoleon Hill megálmodta 1920-ban, itt valóra válhat. Önmagad fejlesztésével inspirálhatod embertársaid és mások ambíciója/tudása lehet a te sikered kovácsa.
 • Az MMI egy biztos társ a gondolkodásban, segítség a döntésekben, elérhető tudásplatform, biztos siker, állandó bizalom!

Mentoraink mottói

 • Keress és találsz! / Let your aspirations become someone’s inspiration.
 • Ébredj, érezd, éld meg!
 • Adni és segíteni a legnagyobb kiváltság!
 • A fenntarthatatlan fejlődés fenntarthatóvá alakítása
 • Örök változás
 • MI-re készülsz?!
 • A jókból legyenek kiválóak!
 • Bontakoztasd ki létezésed értelmét!

Csatlakozz hozzánk!

Kérdezz az életeddel, munkáddal vagy lelki fejlődéseddel kapcsolatban és találj mentorodra!
Segíts tapasztalatoddal, gondolataiddal és járulj hozzá a közösségi gondolkodáshoz!