Pál Sándor Ede

Visszavonult, de mégis aktív tanár, nyelvtanár, szociális szervező

Motto: „Örök változás!” - WhoLING - Életérzők

A szüntelen kereső, tudatosodó, változásra vágyó életemben olyan alapokat fedeztem fel, illetve részben újra felfedeztem, amely részemre és a mai civilizációban valamennyi ember javára válik.

Mindezt nagyon rövid összegzéssel leírva a változásra való alkalmasság feltételeivel kezdeném, amely szerint, az, aki el akarja érni fejlődésében a végső célt egy valós világban, annak radikális gondolkodás, és cselekvésmódváltást kell elérnie saját magában, ahol a spiritualitásnak és a cselekvőkészségnek az emberi megnyilvánulásban kéz a kézben kell járnia.

Minden ember életében azzal a képességgel nyilvánul meg, hogy, ha akar, megvilágosodhat, visszakerülhet az univerzumi, isteni egységbe, boldog lehet, sőt ez az életek láncolatán át, folyamatos tapasztalásokkal, fokozatosan be is következik. E tapasztalásoknak meg nem kerülhető lépései vannak, amelyet az igaz önismeret kialakításában jelölnék, meg mint alapot.

Amelyhez aztán jönnek az egyéb fontos tényezők: Szellemi, testi, lelki egészséggel fejlődéssel, tudatosodással kapcsolatos célok: igaz hit, rendszeres ima, meditáció gyakorlata, amelynek során az emberi elme eldobásával, az isteni, univerzális elme töltődik be fokozatosan. A testi erőnlét megszerzéséért: napi 30-35 perces intenzív torna, vagy ennek megfelelő egyéb tevékenység pl. futás, testedző termek használata. Fontos a tilos szabályok megtartása: dohányzás, rendszeresen alkoholfogyasztás, tudatmódosító szerek használata, rendszeres gyógyszer szedés tekintetében.

Az Érzés, Cél, Felelősségvállalás, Szeretet, Kommunikáció, Hit, Végtelen modell tudatosítása, elkötelezettsége mindennapi életvitelünkben. Alkotó tevékenységek, gazdag családi, rokoni, közösségi, társadalmi kapcsolatok kialakítása, megtartása a napi életben, ahol a jókedv és nevetés nagyon gyakori. Pénzeszközök növelésében lehetőleg passzív jövedelemre is szert kell tenni fejlődésünkre fordítható függetlenségi törekvések érdekében.

Fenti célokban és feladatokban történő előrelépés foglalkoztat legjobban, napi életemben, szűkebb és tágabb kapcsolat rendszeremben, valamint az általam megfogalmazott 6K Életfilozófia Modell megismertetése és népszerűsítése a lehető legtágabb társadalmi környezetben!

A magyar életérzéssel – beleértve sajátomat is – sokat foglalkoztam egykori vezetőként, tanárként és szociális dolgozóként egyaránt. Könyvekre, tanulmányokra, elemzésekre, mások és saját tapasztalataimra hagyatkozva meg kellett állapítanom, hogy Magyarország nem tartozik a boldog, jó életérzésű nemzetek közé. Népességünk 60-65%-a egészségi problémákkal küszködik, stresszes nyomás alatt nem igazán jó életérzéssel éli mindennapjait. Mindennek összetett okai vannak, lehetnek: anyanyelvi elszigeteltség, történelmi viharaink, vesztességeink és az ezekből is eredő hátrányos transzgenerációs nemzedéki átöröklődések, széthúzó nemzeti álláspontok magas ego szinttel és a többi...! (A folytatást lásd a fenti 6K Életfilozófia Modell linken).

Csatlakozz hozzánk!

Kérdezz az életeddel, munkáddal vagy lelki fejlődéseddel kapcsolatban és találj mentorodra!
Segíts tapasztalatoddal, gondolataiddal és járulj hozzá a közösségi gondolkodáshoz!