6K Modell életfilozófia

6K Modell életfilozófia cselekvően

Pál Sándor Ede: 6K életfilozófiai modell

A magyar életérzéssel – beleértve sajátomat is – sokat foglalkoztam egykori vezetőként, tanárként és szociális dolgozóként egyaránt. Könyvekre, tanulmányokra, elemzésekre, mások és saját tapasztalataimra hagyatkozva meg kellett állapítanom, hogy Magyarország nem tartozik a boldog, jó életérzésű nemzetek közé. Népességünk 60-65 %-a egészségi problémákkal küszködik, stresszes nyomás alatt nem igazán jó életérzéssel éli minden napjait. Mindennek összetett okai vannak, lehetnek: anyanyelvi elszigeteltség, történelmi viharaink, vesztességeink és az ezekből is eredő hátrányos transzgenerációs nemzedéki átöröklődések, széthúzó nemzeti álláspontok magas ego szinttel és a többi….

Ennek megoldásán gondolkodva arra jutottam, hogy egyrészt építeni kell a tudatosságot, a pozitív életérzést, a boldogság tudatot egyéni és közösségi szinteken. Másrészt ehhez kellene egy olyan életfilozófiai és arra épülő cselekvési modell, amely legtöbbünk számára könnyen érthető és követhető. Így fogalmazódott meg bennem a 6K Modell életfilozófia cselekvően /ábra/, amelyről főleg az MMI keretében prezentációs és videós előadások is születtek!

    Tömören leírva az egyes elemeket:

  • A Kapcsolódás körülöttünk a mindenséghez, Istenhez, Univerzumhoz jelent ráhangolódást imával, meditációval, céllal, növekedéssel, folyamatos cselevéssel összekötve!
  • A Kommunikáció egyéni, társadalmi, világi színtereinken a létezés egyik fő értelmét jelenti! Mindenki információt ad, és kap, amelyet értékrenddel és tartalommal kellene megtölteni!
  • A Kreativitás folyamatosan az alkotó készségünket, valamint az állandó változási képességünket feltételezi. A teljesen felvállalt felelősség cselekvési oldalával együtt az emberi elme kiterjesztését is megcélozhatja az isteni, univerzumi elme irányában!
  • A Kacagás a kikapcsolódás különböző szintjeit tartalmazza, amelyet aktívan, tudatosan fel kellene tölteni a lélek jó érzési tartományának növelésére!
  • A Kocogás tudatos életmódot, napi testedzést, valamint egészséges táplálkozást is felölel egészségünk karbantartásához!
  • A Kiterjedés a végtelen szeretet kiterjesztése, amellyel a végtelent érhetjük el, ahol minden megvan, minden megnyilvánul! A végső OK megértésére ad lehetőséget. Rádöbbent szinte isteni, korlátlan mivoltunkra, civilizációs lehetőségeink legteljesebb tárházára!

A hit, az univerzumi többlet energia – amely nem egyenlő a vallásokkal - és az elköteleződés azért került a modell belsejébe, mert az kapcsolódik valamennyi modell eleméhez - persze azok is egymáshoz -, így alapvetően szükséges a 6K működéséhez!

Csatlakozz hozzánk!

Kérdezz az életeddel, munkáddal vagy lelki fejlődéseddel kapcsolatban és találj mentorodra!
Segíts tapasztalatoddal, gondolataiddal és járulj hozzá a közösségi gondolkodáshoz!