Gondolatok a Digitalizációról és Mesterséges Intelligenciáról

MMI Gondolattársalgás 2022.10.10.

MMI gondolatok a Digitalizációról és a Mesterséges Intelligenciáról

 1. Céljaink és küldetésünk

A Mind Mate Inspiration közösség digitalizációs, mesterséges intelligencia oldali és fenntarthatósági, valamint Startup/KKV fejlesztési küldetésével összhangban, a 2021. október 8-án indított Sokrétű Együttműködés a Jövőtudatos Társadalom (S.E.J.T.) megvalósítása érdekében (Lásd: https://mindmate.hu/sejt-sokretu-egyuttmukodes-a-jovotudatos-tarsadalomert) megfogalmaztuk gondolatainkat a hazai digitalizáció és mesterséges intelligencia fejlesztésének segítésére vonatkozóan. A jelen összefoglalóban az MMI gondolatok és javaslatok megfogalmazói:

 • Alföldi István (Mesterséges Intelligencia témafelelős, többszörösen díjazott IT szakértő)
 • Pintér Gábor (Alapító, Jövőtudatos gondolkodás témafelelős, IT és üzletfejlesztési szakértő)

Az MMI küldetésének összefoglalása:

Digitális Transzformáció terén: egyének és önkormányzatok, szervezetek, valamint vállalatok támogatása az infokommunikációs (ICT) megoldási területen az új fogalmi rendszerek és megoldások megismertetéséhez, a lehetőségek előnyeinek egyéni/üzleti képességekbe építéséhez, annak érdekében, hogy e szemléletek és technikák segítségével folyamatosan megújuljanak és újra strukturálva a kompetenciáikat új üzleti lehetőségeket vagy hatékonyságjavulást érhessenek el egy a világ 2.0 helyzetet teremtő általánosan zajló jóléti és jólléti transzformáció építése közben/annak következtében.

Mesterséges Intelligencia terén a fogalmi körének és megoldási lehetőségeinek megismertetése (evangelizációja) egyének, szervezetek és vállalatok számára, más szervezetekkel együttműködve, annak érdekében, hogy ezen megoldások felhasználási lehetőségei és mindennapokat támogató használata minél több ember és szervezet számára felismerhető, tudatos, szabályozott, etikus és bizalmon alapuló legyen. Ezen fejlődés révén, az 1-2 évtizeden belül bekövetkezhető szingularitásra a folyamatos tanulás szemléletével és az ember-gép kapcsolatban bekövetkező változásokat és bizonytalanságokat kezelő pszichológiai megerősítés által "kéz a kézben" fel tudjanak készülni.

Fenntarthatóság terén a világban zajló jelentős (transzformációs) változások felismerésének, gyors beavatkozási lehetőségeinek, reziliencia képességeinek, érintettségi szintjeinek elemzése, szemléleteinek és megoldásainak támogatása egyének, társadalmi szervezetek, önkormányzatok és vállalkozások számára, a környezet megóvása és hosszú távon is elérhető életfeltételeinek és működési képességének fenntartása érdekében.

Startup/KKV fejlesztés terén az induló, illetve kis- és közép-vállalatok (KKV) támogatása (inkubátor) a szervezeti felépítés és innováció-támogatás, valamint a partneri ökoszisztéma kiépítésének területein, annak érdekében, hogy egyre több olyan vállalkozás épüljön fel Magyarországon, amely korszerű munkakörnyezeteket és munkahelyeket teremt, felelős és fenntartható üzleti modellben működik és hosszú távú elköteleződést nyújt munkavállalóinak, partnereinek egyaránt.

 

A közös gondolkodás és megfogalmazott javaslatok hazai gondolkodásba illesztése

 

 • A Digitalizáció és a Digitális Transzformáció értelmezését (definícióit) és jelentőségét szeretnénk ezúton is kiemelni, hiszen meggyőződésünk, hogy a jelenlegi megközelítésen felül még további jelentős gazdasági oldalai és hasznos kiemelendő területei vannak, amikre szintén fókuszálni szükséges. Például:
  • A kibertér és a mesterséges intelligencia megoldások terjedésével előálló pszichológiai, etikai és humánfejlesztési oldalak vizsgálata, segítése és a digitális megoldások etikai és versenyképességi megfelelőségének biztosítása.
  •  
  • A https://mindmate.hu/jovotudatos-gondolkodas biztosításával a közös érdekek eléréséhez és a fenntarthatósági, valamint vállalati társadalmi felelősségi (CSR) szempontok figyelembe vételével, a profitszemlélet kiegészítésével és közös értékrendszerbe helyezésével.
  •  
  • A digitális képességfejlesztés és társadalmi fejlődés iránti egyéni-, szervezeti- és vállalati elköteleződésének növelése, előálló félelmek eloszlatása, versenyképességi előnyeinek hangsúlyozása, innovációs képességek felé történő további fejlesztése,
  •  
  • a potenciális veszélyekre történő figyelemfelhívás és megelőzés biztosítása,
  •  
  • a kibertér által elérhető virtuális világokban (pl. Metaverzum, AR/VR megoldások, Cloud) történő, de már gyakorlati gazdasági lehetőségek és korlátok, veszélyek, kezelési technikák külön kiemelése,
  •  
  • a digitális pénz (pl. BitCoin, Ethereum, stb.), a vásárlói kosármegoldások, az NFT-k (Non-Fungible Token pénzforgalmi eszközök) vagy más kriptológiai, művészeti és egyéb ágakban megjelenő virtuális értékek és haszontárgyak értékrendbeli és gazdasági megközelítésének szabályozása,
  •  
  • A különböző szektoriális megoldások példáit kiemelve és az innovációs lehetőségeit segítve, akár az egészségügy, az ipar, a mezőgazdaság vagy a szolgáltatások terén is szívesen ötletelünk, adjuk hozzá gondolatainkat.
  •  
 • Tudásunkat és tapasztalatainkat latba vetve szeretnénk hozzájárulni ezen területek fejlesztéséhez, képzéséhez, népszerűsítéséhez, annak érdekében, hogy Magyarország sikeresen vegye fel a versenyt a társországokkal, illetve a hazai digitális ökoszisztéma minden szereplőjét megfelelően vonja be a folyamatos tanulásba és megvalósításba, a megoldások és megvalósítások előnyeinek közös realizálásába.

AZ MMI részvétele a Digitalizáció és az MI területek építésében

 • Digitális Transzformáció terén
  • Digitizáció:
   • Egy digitális hőmérő vagy a gépjármű műszerfalába épített üzemanyagszint jelző megoldása még nem digitalizáció, csak digitizáció, azaz az analóg megoldásban rejlő folytonosság diszkrét (nem folytonos) értékekre történő konvertálása. A gyorsan leolvasható értékek révén hatékonyabb döntést tudunk meghozni. Akár adatvesztési kompromisszumot is hozhatunk, miszerint elegendő mondjuk egytizedes pontosságú helyiérték szinten kezelni és megjeleníteni a mért értékeket. A digitizáció során új struktúrába helyezzük és úgy elemezzük az adatainkat, majd virtuálisan, átláthatóbb szinten használjuk fel azokat (akár a 0 vagy 1 bit-szintig leegyszerűsítve).
   •  
  • Digitalizáció:
   • Egy digitális műszerfalba épített hatótáv visszajelzés viszont már egy új információ előállítása révén biztosított új gondolkodásra ad lehetőséget. A digitalizáció elemezhetővé teszi a működésünket és jobb döntéstámogatást biztosít a következő üzemanyagtöltő állomás eléréséhez, megtervezéséhez, amely révén megváltozott környezeti lehetőségeink adódnak (pl. adatjavítás, tervezhetőség, megbízhatóság, hatékonyság, rugalmasság oldali előnyök).
   •  
   • Egy másik példában egy pékség honlapjának kialakítása még nem jelent digitalizációt, viszont, ha ezáltal pl. előrendeléseket lehet felvenni, akkor az lehetőséget terem az igények jobb tervezéséhez, akár új ügyfélkör és kapcsolódó üzleti modell kiépítésére a kiszállítással elérhető ügyfelekre vonatkozóan. A digitalizáció révén már újfajta lehetőség áll elő, valamilyen új ügyfélkör, új üzleti modell, új területi lefedettség vagy hatékonyságbeli, folyamatbeli előny is elérhetővé válik, ezt az átalakulást hívjuk digitális transzformációnak.
   •  
 •  Mesterséges Intelligencia terén
  • Artificial Narrow intelligence (ANI) – Az MI egy adott feladat megoldására fókuszáló, jelenleg még leginkább jellemző szintje.
  • Artificial General Intelligence (AGI) – Az MI azon szintje, amikor a megoldás egy vagy több képesség terén meghaladja az emberi képességet. A Szingularitás az a pont, amikor ez először megtörténik.
  • Artificial Super Intelligence (ASI) – Az MI azon szintje, amikor a megoldás teljeskörűen meghaladja egy ember képességeit.
  • Machine Learning (ML) – Gépi tanulás, adatminták algoritmizált (pl. neurális hálózatokhoz hasonló) felhasználása alapján történő automatizált fejlesztés vagy adatmodell készítés és elemzés. Az MI gyorsan fejlődő részterülete.
  • Deep Learning (DL) – Mélytanulás, adatminták algoritmizált osztályozása és alkalmazása révén újabb adatminták automatizált önálló létrehozása.

A digitalizáció és az MI terén is szükséges a fogalomkörnek a széles közönség felé jó példákon és üzleti modelleken keresztül történő értelmezése. Ezáltal önmagunk számára a hétköznapi értelemben is felismerhető lesz a digitalizációs és MI alapú gondolkodás lehetősége egy adott környezetben, helyzetben.

A folyamatos fejlődés vagy továbbfejlesztés egyik kulcsa a megújuló gondolkodásra való képesség, azaz a Digitális Transzformációra való törekvés.

Az MMI javaslatának pontjai:

a, Általános észrevételek, kezelendő feladatok:

 • Az általában 2030-ig szóló különböző DJP (Digitális Jólét Program) stratégiákat eltérő fejezetekben tárgyalják és ezáltal az átfogó területeket és ráhatásokat jelentő Digitális Transzformáció, Mesterséges Intelligencia, Fenntarthatóság, Üzletfejlesztés, Innovációs- és vezetői képességfejlesztés és kapcsolódó képzés-szervezés szempontjait nehéz összeegyeztetni, közös evangelizációs és képzési területekbe ágyazni. Az eredményesség és az egyes területek státusza talán menedzselhetőbb és figyelemfelkeltőbb is lenne egy közös visszamérési és státuszolási megoldással, amelyet szívesen keretekbe foglalunk MMI oldalakról együttműködve.
 • Az egyes területen bemutatott kulcs teljesítési mutatókat szinergiába kellene hozni. Például az eddigi információkban említett 1.000.000 főt érintő Mesterséges intelligencia képességfejlesztés, 1,5 millió "digitális analfabéta" képességbeli felhozása, 2,5 millió embert elérő evangelizáció mérése és területeinek követése, a DESI index helyezések változása, a DigKomp képzések és NJSZT digitális esélyegyenlőségi témák összekapcsolása területeken látnánk ennek külön előnyeit.
 • A DESI index nem tér ki olyan területekre, mint az üzleti modellek és döntéshozatali folyamatok fejlődése, vagy a Metaverzum, NFT és kibertér okozta egyéb üzleti lehetőségek és gazdasági-, társadalmi hatások vizsgálata, képességfejlesztési szintjei.
 • A különböző területeken, mint a B2B, B2C, Platformok, e-Commerce oldalak, még speciális elemzések szükségesek a kapcsolatiság, ökoszisztéma, piaci környezetek, digitálisan elérhető termékek szempontjából is.
 • Közösen megfogalmazhatók a Digitális Transzformáció céljai és a megvalósításához szükséges együttműködések, Digitalizációs érettségi modellek
  • Elemző anyagok készítése révén, szinergiák biztosítása, DigKomp 2.0 fejlesztések,
  •  
  • Láthatóvá tennénk az egyes területeken elért aktuális eredményeket, státuszokat,
  •  
  • Katalógus összeállítása a szereplőkről hasznos kapcsolódásokat is biztosíthatna,
  •  
  • Stratégiai szereplők összekapcsolása (IVSZ, MI Koalíció és más szervezetekkel)
  •  
  • Különféle inspirációs mentorok összekapcsolása (MMI és más mentoring csoportok)
 • Egy „Digitális DETOX” jellegű kikapcsolódási forma képzését is szükségesnek gondoljuk. Az MMI 6K életfilozófiai modell által megfogalmazott területek megfelelő egyensúlyának (Kreativitás, Kocogás, Kacagás, Kommunikáció, Kapcsolódás, Kiterjedés) megtartására külön figyelmet kell fordítani. A kacagás (mint meghatározó napi pozitív élmények) és kocogás (jövőtudatos életmód, sportos életvitel) biztosíthatja a transzformációs változások okozta stressz csökkentését és felfrissülést ad a fokozott tanulási képességekhez.
 • Az IVSZ javaslat a digitális összefogásért anyag által megfogalmazott területekhez is illesztve gondolatainkat a következő fejlődési pontokat szeretnénk tovább egyeztetni és együttműködésekben megvalósítani:
  • „a technológia fejlődés felgyorsítása, korszerű technológia alkalmazása” terén MMI oldalról a Digitális, MI/AI és fenntarthatósági transzformációk közös rendszerbe helyezését (pl. versenyképességi és gazdasági előnyeik által) támogatjuk. A folyamatos tanulás, mentoring/coaching módszertanok kiemelésével, lehetőségek biztosításával. Ezen 3-as irányt összekapcsolóan az ökoszisztéma és jövőtudatosság fejlesztése kulcsfontosságú szerintünk. Általános evangelizáció és a témák népszerűsítése, félelmek eloszlatása is lehetne hangsúlyosabb terület még. Alföldi István rendszeresen vallja a Bánk Bánból átvett módon: „a mesterséges intelligenciát megismerni és használni nem kell félnetek jó lesz”. A kihagyott vesszők megfelelő elhelyezése már a jelenben is és a közeljövőben még inkább nagyon fontos lesz. Konkrét transzformációs és kiválósági, vezetőfejlesztési modellek támogatása (pl. SDG/ESG, EFQM, CRAFT leadership, MMI innovációs modell) és a különféle inspirációs mentorok összekapcsolása szükséges ezen irányokhoz és átfogó, összekapcsolt kezelésekhez vagy képességfejlesztésekhez a meglátásunk szerint.
  •  
  • „a versenyképes tudás biztosítása a munkavállalók számára”, elsősorban szerintünk a win-win együttműködési szemléletek és Nash-egyensúlyba helyezhető egyéni és közösségi területek párhuzamos építésével képzelhetők el (pl. az MMI Jövőtudatos gondolkodás népszerűsítésével). Átfogó képességfejlesztés, MMI jövőtudatos gondolkodás (CSR 2.0) népszerűsítése és a társadalmi felelősségvállalás, a munka-magánélet egyensúly megteremtése, a vezetői képességfejlesztés, a folyamatos tanulás iránti vágy elérése, a folyamatos tanulásra nevelő kiválósági szemléletek építése, ezek vezetői alkalmazása és más főbb MMI mentortémák által támogatott eredmények révén.
  •  
  • Lemaradás csökkentése - pl. DESI index területein Magyarország általában az EU 21-26. helyén található -talán csak az Internet elérés, 5G tech., közszolgáltatás területeken vagyunk jobbak. Szerintünk a digitalizáció és versenyképesség kapcsolatával lehetne jobb eredményt elérni. Üzleti konstrukció tervezés és más egyetemi képzések, pl. vezetőfejlesztés / innovációs-képességfejlesztés, jövőtudatos pozícionálás, fókuszálás, reziliencia és más innovációs-képességfejlesztési készségek (egyéni és vállalati szinten) általánosan segíthetik a DESI pozícióinkat.

b, Digitális Társadalom, Humán tőke területeken észrevételek és javasolt, kezelendő feladatok:

 • „Digitális tudás, képességek fejlesztése szükséges (digitalizáció, kritikai szemlélet, problémamegoldás, kreativitás, kommunikáció, csoportmunka, szövegértés, matematikai készségek)” pontokhoz illeszkedve:
  • Az innováció fejlesztésének egyik kulcs eleme lehet, hogy hazai, államilag központosított levelezőszolgáltatások és tárhelyek épüljenek, ezáltal kiküszöböljük a külföldi rendszerek egyeduralmát és tartalomelemző képességeit e téren, főleg a kommunikáció és innovatív ötletelések, csoportmunka alkalmazások terén.
  •  
  • Értékrendszer, összefüggések, innovációs-képességfejlesztési készségek fejlesztése, például olyan MMI innovációs képességfejlesztési keretrendszerben, amely az egyéni és technológiai, üzleti szinteken egyszerre és azonos fogalmakat összekötve hat: a nyitottság, átlátóképesség/értelmezés, beépítő-képesség, reziliencia, fókusz, rugalmasság, kreativitás és változóképesség, autonómia területein.
  •  
 • A GDP növekedés, hosszú távú gazdaságosság terén:
  • MMI Jövőtudatos gondolkodás és S.E.J.T. szintű társadalmi együttműködések: Profitszemlélet kiegészítése más értékekkel (CSR 2.0), Chief Sustainability Officer és MMI GreenHR képzéssel a munkavállaló-vezetői-HR-PR irányok összekapcsolása és vállalatokba építése javasolt. Ezáltal a fenntarthatósági és elköteleződési szintek növelése válik lehetségessé.
  •  
  • A hozzáadott érték fogalmának meghatározása és tudatos építésének segítése.
 • A felnőtt oktatás (vállalati ösztönzők, adókedvezmények, megélhetési minimum) vagy a Digkomp tanúsító rendszer, Digitális Oktatási Stratégia (DOS 2.0) pontokhoz:
  • MMI által "akkreditált" mentorok, módszertanok: Hitelesség-menedzsment irányok, Karakterépítés, Karriertervezés, MMI mentorálás/Coaching validációk biztosítása.
  •  
  • A Digitális képességek tanúsítása (ISO jelleggel) - Nemzetközi tanúsítási rendszerhez illesztése, Mesterséges Intelligencia, IoT, BlockChain értékelések, Egészségügyi MI fejlettségi szintek mérése.

c, Ágazati digitalizáció, KKV fejlesztés területein:

 • Versenyképesség növelése, Ipari értékláncok digitalizációjának gyorsítása, KKV digitalizáció támogatása témában
  • Mesterséges Intelligencia megoldások fejlesztése és előnyeinek tudatos kihasználása, beépítése kiemelt fontosságú a piaci versenyben a vállalkozások és kormányzati megoldások számára is. Meg kell találni a pozitív és etikus MI megoldásokat a fejlődés felgyorsítása érdekében. Elsősorban az ipar, mezőgazdaság, gyógyászat, oktatás, e-kormányzat, digitális állampolgárság terén látunk megoldásokat, kiemelt előnyöket a döntéstámogatási, megelőzési, elemzés-diagnosztikai és hatékonyság-fejlesztési oldalakon.
  •  
  • MMI versenyképesség képzések: Win-win együttműködés, Nash-egyensúly (egyéni + közösségi érdekek), egymást segítő ökoszisztémában gondolkodás megvalósítása
  •  
  • MMI Fenntartható Percek magazinműsorunkkal szeretnénk e téren is kultúrát teremteni és a kiválósági programokhoz kapcsolni a fenntarthatóságot és versenyképességet biztosító fejlesztési területeket.
  •  
  • MMI Resilient Logistics and Sustainable Supply Chains, Transportation csoportunkkal szeretnénk partneri ökoszisztémákat és beszállítói közösséget építeni és bevált tapasztalatokat, jó példákat megosztani.
  •  
 • „Cloud, MI, Big Data megoldások növelése a vállalatoknál az adatkezelés és hatékonyságnövelés érdekében” pontokban
  • Az üzleti-technológiai-egyéni képességek szorosabb összekapcsolása az MMI Innovációs-képességfejlesztési módszertana szerint: Egymás támogató rendszerek, dimenziók összekapcsolása és oxymoron jellegű újító alkalmazása a hatékonyságnövelés érdekében (különböző szemüvegek használatával, kapcsolásával) olyan fogalmakkal, amelyek egyszerre hatnak e három területen.
  •  
  • Online megoldások és csoportmunka, csoportos kezelések fejlesztése, például kommunikáció, kereskedelem, marketing, kassza, számlázás és más tranzakcionális területeken.
  •  
 • „Generációs szakadék áthidalása, a generációváltás jogi, gazdasági és technológiai tanácsadói segítése, vállalkozásfejlesztési portál” terén
  • Generációváltás segítése és vállalati MMI utódmentorálás: Vezetésfejlesztési irányokba építése, Változásdefiníció, rendszerdefiníció, MMI változássebesség-gyorsasági mutató (Feigenbaum arány) és mérések, kutatások felépítése a témákban.
  •  
  • Generációk közötti kapcsolódás biztosítása. A tanár-diák, a mester-inas kapcsolatok napjainkban átalakultak, ezek mentorálási szempontból történő helyreállítása szükséges a helyes személyiségépítés és tudatos képességfejlesztés érdekében.
  •  

d, Digitális Régió, nemzetközi együttműködés terén:

 • "CEE váljon a páneurópai terület digitalizációjának motorjává, valamint HU is kapcsolódjon a nemzetiközi környezetbe”
  • MMI Network (lokális és globális mentorok): MMI Honorary Global Mentors, Inspirációs vezetők bevonzása/kiemelése, témafelelős beszélgetések kialakítása.
 • "A nemzetközi trendek, fejlődési irányok folyamatos követése, tanulmányozása, elemzése"
  • MMI Témafelelősök által szintén mentorálás/módszertanok egyeztetése.
 • "Erősíteni a digitális készségeket, kompetenciákat, és hatékonyan integrálódni, kapcsolódni a nemzetközi környezetbe, közös tudásbázisok, tudásközpontok kiépítésében, közös nemzetközi rendezvények támogatásán, legjobb gyakorlatok cseréjén keresztül.”
 • "Kutatóközpontok közötti fenntartható K+F+I együttműködések kialakítása, a kiemelt területeket érintő projektek, programok kapcsán (adatinfrastruktúra, MI, robotika, blokklánc)"
  • Pályázatok kialakítása: Társszervezetek és programok összekapcsolása.
 • „Az export további folyamatos és dinamikus növelése elengedhetetlen a versenyképesség szempontjából”
  • KKV-k támogatása: KKV inkubátor program támogatása, win-win együttműködések építése.
 • 2020-ban a “3Seas” térség országait képviselő nemzeti érdekképviseleti szervezetek, köztük az IVSZ megalapították a CEE Digital Coalition-t
 • "DIGITALEUROPE, amelynek az IVSZ is tagja, fontos platformot biztosítanak ahhoz, hogy a régió országai, vállalkozásai közös prioritások mentén, egymás jó gyakorlatait és a szinergiákat kihasználva törhessenek vezető szerepre a digitalizálódó gazdaságban."
  • MMI platform és együttműködések: Hazai szervezetek és programok népszerűsítése
 • A globális szintű kihívások elleni közös fellépés
  • MMI Honorary Global Mentors, Inspirációs hazai vezetők, MMI témafelelős előadások és beszélgetések és rendezvények segítő szervezése, biztosítása.

Reméljük ezen javaslatok révén megújuló partneri együttműködések és gyakorlati szempontokkal bővített tevékenységek által tudunk a hazai Digitális Ökoszisztéma fejlesztésében részt venni, együttműködéseink révén mintákat és jó példákat mutatni.

Az MMI Sokrétű Együttműködés a Jövőtudatos Társadalom (S.E.J.T.) érdekében bízunk a közös építkezésben, partneri gondolkodásban és kapcsolódásokban!

 

Alföldi István

MMI Mesterséges Intelligencia témafelelős, IT szakértő

és

Pintér Gábor

MMI közösség alapító

 

Csatlakozz hozzánk!

Kérdezz az életeddel, munkáddal vagy lelki fejlődéseddel kapcsolatban és találj mentorodra!
Segíts tapasztalatoddal, gondolataiddal és járulj hozzá a közösségi gondolkodáshoz!